imap_unsubscribe

(PHP 4, PHP 5)

imap_unsubscribeUnsubscribe from a mailbox

Opis

bool imap_unsubscribe ( resource $imap_stream , string $mailbox )

Unsubscribe from the specified mailbox.

Parametry

imap_stream

Strumień IMAP zwrócony przez imap_open().

mailbox

The mailbox name, see imap_open() for more information

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top